BIAŁKO CHRONIONE BY-PASS NON GMO

Jak powstaje białko dla bydła?

Produkt ten dedykowany jest zwłaszcza producentom mleka i hodowcom wysokowydajnych krów mlecznych. Białko dla bydła powstaje na bazie rzepaku i wytwarzane jest na nowoczesnej, wyspecjalizowanej do tego celu linii produkcyjnej bez udziału chemii. Dzięki procesom technologicznym, jakim poddaje się białko dla krów, charakteryzuje się ono wysoką zawartością białka wchłanianego prawie w całości w jelicie cienkim. Prowadzi to do zwiększenia wartości odżywczej mleka i zawartości procentowej białka. Właśnie z tego względu białko jelitowe dla krów cieszy się dużą popularnością.

Zalety białka dla bydła opasowego

Proces obróbki powoduje żelatynizację skrobi, przez co zmniejsza się ryzyko występowania biegunek u cieląt oraz ogranicza się możliwość rozwoju mitotoksyn. Dzięki temu białko dla krów mlecznych jest nie tylko smaczniejsze, ale i bezpieczniejsze. Przyczynia się to do lepszego przyswajania pokarmu przez bydło, a także ich stanu zdrowotnego. Zatem warto zaopatrzyć się w najwyższej jakości białko dla bydła. Efekty z pewnością będą zauważalne. Komponenty paszowe takie jak np. białko dla krów mlecznych powinny być nieodłącznym składnikiem ich diety. Gwarantujemy jego wysoką jakość, wynikającą z wykorzystania najlepszych surowców. Zdecydowanie się na nasze białko dla bydła opasowego to świetny wybór.


Co daje stosowanie białka by-pass?

Wykorzystanie białka chronionego by-pass pozwala na osiągnięcie dużo wyższej wydajności mlecznej krów, obniżenie kosztów żywienia bydła i utrzymanie produkcji na satysfakcjonującym poziomie. Stosowanie samej paszy nie jest wystarczające: białko by-pass to komponent znacznie bardziej skoncentrowany i lepiej pokrywający zapotrzebowanie na białko, a także wpływający na poprawę parametrów mleka.

Wiemy, że zdrowie i wydajność zwierząt, a także najwyższa jakość sprzedawanego mleka, to dla Państwa priorytet, dlatego nasze białko chronione by-pass z pewnością jest produktem wartym uwagi. Chętnie udzielimy wszelkich dodatkowych informacji na temat tego produktu. Wprowadziliśmy go na rynek jako pierwsza firma w Polsce, dlatego czujemy się odpowiedzialni za edukowanie o tym, jaki wpływ ma białko chronione dla przeżuwaczy. Zachęcamy do zapoznania się z całą naszą ofertą. Nasze białko jest numerem jeden dla bydła opasowego.

PHU Venus M. Zyga Sp. Jawna

Book Your Next Event

Your Information