Makuch rzepakowy

Makuch rzepakowy charakteryzuje się nie tylko dużą zawartością białka, ale stanowi także łatwo przyswajalne źródło energii w postaci zawartego w nim oleju.

Wyniki badań potwierdzają możliwości zastąpienia poekstrakcyjnej śruty sojowej makuchem rzepakowym.

Analiza składu chemicznego wskazuje, że makuch rzepakowy jest przede wszystkim paszą wysokobiałkową. Zawartość białka ogólnego w makuchu rzepakowym kształtuje się na poziomie 33% i może się wahać od 31 do 34%, a niewielkie różnice w zawartości tego składnika pokarmowego wynikają z różnej zawartości tłuszczu od 9 – 12 %. Dzięki tak dużej zawartości tłuszczu równomiernie rozłożonego jest nie tylko źródłem energii, ale zawiera również niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe potrzebne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju zwierząt.

Skład kwasów tłuszczowych występujących w makuchu rzepakowym zbliżony jest do składu w oleju rzepakowym, a zawarty w nim tłuszcz zachowuje wszystkie korzystne cechy tego oleju. Olej rzepakowy w porównaniu z sojowym zawiera więcej kwasów nienasyconych, w tym głównie kwasu oleinowego.

Kwas oleinowy wpływa na zmniejszenie poziomu cholesterolu w tkankach zwierząt. Z tego względu przypuszcza się, że olej rzepakowy może mieć korzystny wpływ na obniżenie poziomu cholesterolu w produktach zwierzęcych.

Skład kwasów tłuszczowych uszlachetnionych odmian rzepaku upodobnił się do oleju z oliwek, a olej rzepakowy uznawany jest w chwili obecnej za olej idealny w żywieniu ludzi. Według danych zawartych w normach paszowych średnia zawartość niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT ) w kg paszy wynosi w śrucie poekstrakcyjnej sojowej 10 g, a w makuchu rzepakowym 34 g.

Zawartość włókna surowego w g/kg w makuchu rzepakowym waha się od 9,5 do  12,0% i jest dwukrotnie większa w porównaniu do zawartości włókna surowego w śrucie sojowej ( 5,6%). Wysoka zawartość włókna w paszach obniża wartość energetyczną. Stosunkowo duża zawartość tłuszczu w makuchu rzepakowym podnosi jego wartość energetyczną co powoduje, że nie odbiega on pod względem energii od innych pasz wysokobiałkowych pochodzenia roślinnego.