Białko chronione BY-PASS NON GMO, produkt polski

krowy na pastwisku

Oferta skierowana jest głównie do producentów mleka, hodowców wysokowydajnych krów mlecznych. Produkt powstaje na bazie rzepaku i wytwarzany jest na wyspecjalizowanej linii produkcyjnej bez udziału chemii. Dzięki procesom technologicznym jakim jest poddawany, charakteryzuje się wysoką zawartością białka chronionego by-pass tzw. białka jelitowego. Tak przetworzone białko i aminokwasy są chronione w żwaczu, a wchłaniane w jelicie cienkim.

Prowadzi to do zwiększenia wydajności mleka i zawartości procentowej białka, zmniejszenia liczby komórek somatycznych w mleku oraz pozwala na efektywne wykorzystanie rezerw tłuszczowych ciała. Proces ten powoduje żelatynizację skrobi, przez co zmniejsza ryzyko występowania biegunek u cieląt, ogranicza możliwość rozwoju mitotoksyn, poprawia smakowitość paszy i zwiększa pobieranie suchej masy.